“CYBER PUNK”

PHOTOGRAPHER: KRUGLOVA ANASTASIYA @stasyphotographerkrsk//
MODEL: LERA KORNYSHEVA @lovella_9//
MAKEUP ARTIST:SASHA OBRAZCOVA @sasha_obrazcova